Annanstans på nätet

ENA
Ecole Nationale d’Administration

ulkom_opisk_johannes_sansson_547x262px.jpg

Bild: Johannes Jansson | norden.org

Studier utomlands – vart kan man åka?

I begränsad utsträckning kan individuellt stöd beviljas också för fortbildning utomlands som ansluter sig till de egna arbetsuppgifterna. Med studier avses studier vid utländska högskolor eller motsvarande institutioner.

Stöd kan ändå inte beviljas för språkkurser eller postgraduala studier.

Studierna måste till längd och innehåll vara sådana, att de generellt sett fördjupar den sakkunskap som behövs inom statsförvaltningen.

Stöd kan också beviljas för att delta i komissionens NEPT-praktikprogram (National Experts on Professional Training), EIPA:s expertprogram (Europeiska institutet för offentlig förvaltning) samt för att delta i OECD-praktik.

Det är önskvärt att arbetsgivaren deltar i tjänstemännens omkostnader, till exempel genom att bevilja tjänstledighet med lön under studierna.

Statsanställda kan ansöka om individuellt stöd, förutsatt att arbetsgivaren förordar studierna och förbinder sig att delta i kostnaderna.