Vilken nytta har arbetsgivaren?

Tjänstemannautbyte är ett sätt att internationaliseras, skapa samarbetsnätverk och fördjupa redan befintliga kontakter. På samma gång fungerar det som utvecklare av personalens kunnande och ger möjlighet till karriärrotation samt ny motivation för arbetstagaren.

I framtiden kommer det att råda brist på arbetskraft också inom den offentliga sektorn: de stora åldersklasserna går i pension och de som kommer ut på arbetsmarknaden räcker inte till för att ersätta dem som lämnar den. Staten kan förbättra sina möjligheter att rekrytera unga anställda genom att erbjuda möjlighet till internationalisering med hjälp av tjänstemannautbytet.

Arbetsgivarens insats lönar sig

På kort sikt orsakar arbetstagarens betalda tjänstledighet extra kostnader, lönekostnader för vikarier eller andra arrangemang, men på lång sikt betalas den här insatsen tillbaka.

En period av tjänstemannautbyte utomlands erbjuder också en fungerande och förmånlig möjlighet att förbättra personalens praktiska språkkunskaper.

Utländska kolleger för med sig en internationell fläkt till den finländska statsförvaltningen samt yrkeskunnig arbetskraft.

Utländska tjänstemän på utbyte i Finland

Vi har samarbetsavtal med statsförvaltningarna i Storbritannien, Tyskland, Ungern och Österrike, så statstjänstemän från de här länderna kan söka sig till kortvarigt tjänstemannautbyte i Finland.

Den avsändande organisationen betalar den utländska tjänstemannens lön och övriga kostnader, som boende och resor. Inga extra kostnader orsakas den mottagande organisationen, med undantag för kostnader för eventuella tjänsteresor under utbytestiden.

Arbetshandledning och introduktion i arbetet belastar naturligtvis i någon mån den mottagande organisationens resurser, men å andra sidan kan organisationen dra nytta av utbytet på många olika sätt.