Till deltagare

Beslut om stipendiet meddelas personligen till den sökande inom 3 månader efter ansökningstidens utgång. Cirka 1-2 månader efter stipendiebeslutet får stipendiemottagarna veta vilket besök de får delta i.

CIMO anordnar två gånger i året ett informationsmöte för stipendiemottagare. På mötet går man igenom frågor kring deltagandet i studiebesök och bekantar sig med tidigare deltagares erfarenheter och rapporter.

Rapportering om och redovisning av stipendiet

Ungefär en månad efter att besöket avslutats sänder deltagarna en rapport till CIMO. Rapporten ska innehålla en redovisning av utgifterna och en personlig rapport om deltagarens erfarenheter. Därtill skickas en grupprapport om besöket till Cedefop. Grupprapporten sammanställs vanligen under själva besöket och finslipas efteråt.