Till sökande

Ifyllandet av ansökan i ett nötskal:

Ansökan ifylls och skickas först via webben på Cedefops webbsidor. Därefter skrivs den ut, undertecknas, dateras och skickas till CIMO före ansökningstidens slut (poststämpel 15.10.2013 räcker).

  1. Läs ansökningsanvisningarna och den elektroniska besökskatalogen till höger. Välj ut de 4 lämpligaste besöken för dig.
  2. Öppna ansökningsblanketten och läs frågorna 1013. Ansökningen utvärderas utgående från dessa frågor. Ansökningsblanketten stängs automatiskt efter 30 minuter, om man inte däremellan sparar det som man skrivit (närmare anvisningar vid punkten Ansökningsanvisningar).
  3. Fyll helst i hela blanketten på en gång. Reservera cirka 45 minuter för detta. Använd samma ordantal som i svaren på ansökningsblanketten (60–100 ord per svar).
  4. Skriv ut den sista versionen av ansökningsblanketten, underteckna, datera och skicka den med två kopier till CIMO.
  5. Vi bedömer bara de ansökningar som före ansökningstidens utgång skickats både i elektronisk form via webben och i utskriven och undertecknad form per post.

Postadress

CIMO
Studiebesök
PB 343
00531 Helsingfors

OBS! Fyll i blanketten i god tid före ansökningstidens utgång, så undviker du eventuella serverproblem – servern kan vara tillfälligt långsam eller falla helt.


Lisätietoja:

Tiina Karro

Outi Lindroos