Material från arrangörernas informationstillfälle 17.4.2013


Till deltagare

Besöken som arrangeras under läsåret 2013–2014 har redan fastställts. Sista datum för att lämna in förslag till dessa besök var den 8.10.2012.

Studiebesök i Finland under läsåret 2013–2014

Cedefops guide för besöksarrangörer

Handbook for organisers 2011 (pdf)

Rapportering av besök

Efter besöket sänder arrangören en rapport och en räkning till CIMO. Utgående från dessa utbetalas stödet för arrangerandet av besöket.

Utöver rapporten skickas också deltagarlista, besöksprogram, kopia av grupprapporten och eventuella artiklar eller tidningsnotiser som skrivits om besöket.

Rapporteringsanvisningar