Till sökande

Ansökningstid för arrangörer av studiebesök avslutades den 8.10.2012. I ansökningsrundan söktes studiebesöksarrangörer för läsåret 2013-2014.

Bedömningskriterier för besöksförslagen

  • Viktning av besöksteman (allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, kombinerade besök).
  • Besöksprogrammets omfattning och samband med den regionala/nationella utvecklingen, intressant helhet ur europeisk synpunkt.
  • Sambandet mellan besöksteman och programmets europeiska fokusområden och målen i arbetsprogrammet Utbildning 2020.
  • Besökens geografiska balans.
  • Sökandes yrkeskunskaper och förutsättningar att arrangera ett besök.

Bekanta dig med bakgrundsdokumenten innan du fyller i förslagsblanketten:

Mer information:

studyvisists (at) cimo.fi