Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

EG

kokemuksia_opintovierailut_magnus_froederberg_560x262.jpg

Foto: Magnus Fröderberg | norden.org

Erfarenheter

Kvalitetsarbete i fokus på studiebesöket i Wales

Tove Heinonen deltog i ett studiebesök inriktat på kvalitetsarbete. "Mitt studiebesök i Cardiff var en upplevelse jag rekommenderar för alla som arbetar med utbildning på olika stadier", skriver Tove.

Läs mera om Toves erfarenheter

Studiebesök i Cornwall

Kiti Lindén som jobbar som projektkoordinator för lärmiljöer och internationaliseringsprojekt för Karleby stads bildningscentral deltog i mars 2012 i ett studiebesök i Cornwall, Stor-Britannien. Besöket handlade om användning av IT i undervisningen.

Läs mera om Kitis erfarenheter av studiebesöket i hennes bloggar Study visits i Cornwall och En skola med 999 iPads.

Bra organiserat och bra innehåll

"Det mest intressanta var de olika inlärningsstilarna. Jag har nog nytta av min ”study-visit”. Jag berättade om våra skolsystem (Både Finland och YA)."

Christian Haapamäki, Yrkesakademin i Österbotten

Inblick i det portugisiska skolsystemet

"Jag fick en inblick i det portugisiska skolsystemet och fick också veta att specialskolor inte längre understöds med statliga medel eftersom man vill att de ska läggas ner fore år 2013. Det var en oerhört trevlig grupp.

Trots eller kanske på grund av vår olika bakgrund och profession fick vi möjlighet att få en liten inblick i systemen i flera europeiska länder.

Gruppen har skapat en gemensam Google-grupp, där vi samlat foton och gemensamma document.

Vi hoppas kunna träffas igen om något år, då vi alla upplevde att vi blev ett sammansvetsat gang, som hade toligt tillsammans samtidigt som vi kompletterade varandra yrkesmässigt. "

Mia Haglund, rektor, Seminarieskolan, Raseborg

En bra bild av hur temat behandlas

"Tycker att vi fick en bra bild av hur temat behandlas i området kring Ankara. Vi besökte ministerier och lokala administratörer och fick därigenom en bild av beslutsfattarnas åsikter.

Jag lärde mig mycket om det blivande medlemslandet i EU. Främst om hur deras skolsystem är uppbyggd men också om hur samhället fungerar I strort.

Fick kontakter med 2-3 eventuella partners för kommande project samt också ett par kontakter som jag skall förmedla åt andra."

Mikael Rönnqvist, Yrkesakademin i Österbotten