com_ope_ja_oppilaat_AA.jpg

Bild: Antero Aaltonen

Tvärgående programmet

Det tvärgående programmet (Transversal programme) inom Programmet för livslångt lärande (LLP) är avsett för programmets alla målgrupper. Målet är att främja sådant europeiskt samarbete som berör åtminstone två målgrupper inom LLP (t.ex. yrkesutbildning och högre utbildning).

Det tvärgående programmet omfattar fyra verksamhetsformer (Key Activities, KA):

  • KA1. Verksamhetspolitiskt samarbete och innovationsverksamhet som gäller livslångt lärande (hit hör Studiebesök samt Utredningar och jämförande studier)
  • KA2. Stöd för språkinlärning
  • KA3. Informations- och kommunikationsteknik
  • KA4. Spridning och utnyttjande av projektresultat

Ansökan

Det finns ordnas en ansökningsomgång i året. Studiebesöksprogrammet administreras nationellt, men för de övriga verksamhetsförmena (även Utredningar och Jämförande studier) ansvarar Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Executive Agency, EACEA).

  • Ansökningstiden för Tvärgående programmet upphör 28.2.2013.
  • Ansökningstiderna för Studiebesöksprogrammet, som administreras nationellt, upphör 28.3.2013 och 15.10.2013.