llp_tuotteiden_levitys560x262px_SH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Spridning och utnyttjande av projektresultat

Tvärgående programmet för spridning och utnyttjande av projektresultat (KA 4) stöder spridande och ibruktagande av produkter och god praxis som är resultat av LPP-programmet och tidigare program.

Målet är att skapa en europeisk referensram för spridning av produkter, samarbete mellan programmen och stöd för europeiska nätverk. Prioritet ges åt projekt som

  • täcker flera av programmen för livslångt lärande, kultur, medier, ungdomar eller aktivt medborgarskap
  • engagerar beslutsfattare och
  • uppvisar konkret och omfattande genomslagskraft.

Multilaterala projekt

Projekten ska stödja ibruktagande av produkter till exempel genom att

  • främja samarbete mellan projekt på samma område och utveckla gemensamma spridningsmetoder
  • producera statistik, utredningar och studier om projektens genomslagskraft
  • effektivare utnyttja projektens resultat som stöd för beslutsfattande
  • arrangera seminarier om spridning eller ta fram publikationer i ämnet.

Prioritet ges åt projekt som stöder spridningsåtgärder inom existerande nätverk.

Projekten får pågå högst tre år och det ska ingå minst tre partners från tre olika länder. Det maximala stödet är 150 000 euro i året, men det totala stödet för ett projekt uppgår till 300 000 euro.

Mer information

Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen ja Outi Lindroos