Katso myös

Norden-logo

pm_ja_venejan_tutkimusyhteistyo_aloituskuva.jpg

Kuva: Merete Bendiksen | norden.org

Pohjoismaiden ja Venäjän välinen koulutus- ja tutkimusyhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Venäjä ovat solmineet sopimuksen yhteisesti rahoitetusta korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöohjelmasta 2012-2015.

Koulutushankkeista vastaa Norjan kansallinen toimisto SIU. Lisätietoja hakemisesta löytyy SIUn kotisivuilta. Tutkimushankkeista vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimusohjelma, NordForsk.

Kuka voi hakea?

Ohjelma on tarkoitettu korkeakouluille Pohjoismaista ja Venäjältä.

Mitä hankkeita tuetaan korkeakoulutuksessa?

  • yhteisten kurssien, opinto-ohjelmien ja tutkintojen kehittämistä
  • opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden sekä henkilökunnan liikkuvuutta
  • verkottumista, mm. työpajoja, seminaareja ja/tai opintovierailuja
  • yhteistä pohjoismais-venäläistä opetusta ja ohjausta
  • valmistelevia vierailuja, erityisesti pohjoismais-venäläisiä aloitteita, jotka tähtäävät eurooppalaisiin koulutusohjelmiin osallistumiseen

Temaattisia painopistealueita

  • yhteisiä ympäristö- ja ilmastohaasteita, esimerkiksi Itämerellä ja Arktisella alueella
  • sosiaalinen osallisuus mukaan lukien erityisopetus, vähemmistö- ja maahanmuuttajanuorten sosiaalinen integraatio, nuorisotyöllisyys sekä siirtyminen koulutuksesta työelämään
  • Venäjän ja Pohjoismaiden kielet, kirjallisuus ja kulttuuri
  • korkeakoulutuksen pitkäjänteinen yhteistyö teollisuuden ja innovaation alueella
  • korkeakoulutuksen rakenteellinen uudistaminen Bolognan prosessin mukaisesti, kuten esimerkiksi tutkinto-ohjelmien kehittäminen, tutkintorakenteiden yhteensovittaminen, korkeakoulujen johtaminen, rahoitus, laadunvarmistus ja kansainvälisen yhteistyön järjestäminen

Lisätietoja korkeakouluohjelmasta

Vastaava asiantuntija Kenneth Lundin, kenneth.lundin(at)oph.fi, puh. 0295 338 561.