Norden-logo

pm_ja_venejan_tutkimusyhteistyo_aloituskuva.jpg

Foto: Merete Bendiksen | norden.org

Norden-Ryssland programmet för högre utbildning och forskning

Nordiska ministerrådet och Ryssland har undertecknat ett samfinansierat program för samarbete inom högre utbildning och forskning 2012-2015.

Norges nationella kontor, SIU, ansvarar för projekt inom högre utbildning. Mera information om ansökan finns på deras hemsida. Nordiska ministerrådets forskningsprogram, NordForsk, ansvarar för forskningsprojekten.

Vem kan söka?

Programmets målgrupp är högskolor i Norden och Ryssland.

Hurdana projekt kan stödas inom högre utbildning?

  • utveckling av gemensamma kurser, program och examina
  • studenternas, lärarnas och personalens mobilitet
  • nätverkssamarbete, bl.a. workshops, seminarier och/eller studiebesök
  • gemensam nordisk-rysk undervisning och handledning
  • förberedande besök, särskilt nordisk-ryska initiativ som siktar på deltagande i europeiska utbildningsprogram

Tematiska prioriteringar

  • gemensamma miljö- och klimatutmaningar, t.ex. i Östersjön och Arktis
  • social inklusion, specialundervisning, social integration av unga minoriteter och invandrare, ungdomarnas sysselsättning samt övergång från utbildning till arbetslivet
  • nordiska och ryska språk, litteratur och kultur
  • långsiktigt högskolesamarbete med industri och inom innovation
  • strukturell förnyelse av högre utbildning enligt Bolognaprocessens målsättningar, som t.ex. strukturell utveckling av examensprogram, examensstrukturens kompatibilitet, styrning av högskolor, finansiering, kvalitetssäkring och organisering av internationellt samarbete

Tilläggsinformation om högskoleprogrammet

Ledande sakkunnig Kenneth Lundin, kenneth.lundin(at)oph.fi, tfn 0295 338 561.