Finland-US Young Ambassadors -stipendieprogrammet

Finland-US Young Ambassadors är finansieriat av Förenta staternas ambassad i Finland och CIMO. Vaisala i Finland är programmets samarbetspartner. Stipendieprogrammet är riktat till 16–17-åriga gymnasieelever som är utåtriktade, motiverade i skolarbetet och intresserade av miljöfrågor.

Programmet skall öka förståelsen mellan våra kulturer, ge till finska ungdomar förstahands information om Förenta staterna och om amerikanernas liv samt öka deras intresse för miljöfrågor.

Till Young Ambassadors – sommarprogrammet valdes13 gymnasieelever från Finland. De beviljas ett stipendium för ett 6 veckors program i Förenta staterna på sommaren 2015. I valet av stipendiaterna betonas även en uppsats om miljön på engelska.

För förverkligandet av programmet, ansökningsprocessen och förberedelserna inför resan svarar utbytesorganisationen Finlands Youth for Understanding r.f. YFU.

Young Ambassadors – stipendiaterna reser till Förenta staterna i början av juni 2015. Programmet inleds i Washington DC, där de i samband med ankomstutbildningen bekantar sig med Finlands ambassads verksamhet i Förenta staterna och besöker stadens sevärdheter. Resan fortsätter med flyg till Colorado var sommarstipendiaterna bor 5 veckor som familjemedlemmar i lokala familjer. Värdfamiljerna är frivilliga, intervjuade av YFU och förberedda för programmet.

Fjärde året i rad har Vaisala Oyj i Colorado deltagit i programmet och har senare blivit en sponsor.

Stipendieprogrammets ansökningstid har gått ut för sommaren 2015. Beslutsbrev har skickats till ansökarna.

Plansch

Bilder om erfarenheter

#youngambassadors2015 Instagramissa