Young Ambassadors -programmets ansökningstid gick ut den 15.9.2014. Antalet sökande var 297 av vilka 13 beviljades ett stipendium för sommaren 2015.