Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen?

Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville

Kelan opintotukitilastojen mukaan ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelee nykyään noin 8000 suomalaista tutkinto-opiskelijaa. Mikä saa nuoret lähtemään ulkomaille opiskelemaan? Miltä Suomi näyttää heidän silmissään? Suunnittelevatko he paluuta Suomeen?

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään ulkomailla opiskeleville tehdyn kyselyn keskeiset tulokset. Kysely on osa laajempaa selvityshanketta suomalaisista tutkinto-opiskelijoista, jota Opetushallitus tekee yhdessä Kelan kanssa.

Selvityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Kelan opintotukitilastojen pohjalta sitä, ketkä lähtevät ulkomaiseen korkeakouluun ja millaisia lähtijät ovat verrattuna Suomessa tutkintonsa aloittaviin.

Julkaisun numero: 5A/2018

Vuosi: 2018

ISBN: 978-952-13-6491-4 (painettu), 978-952-13-6492-1 (pdf)

Sarja: Faktaa Express

ISSN: 2242-2951 (painettu), 2242-296X (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi

Julkaisu: Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen? Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville (pdf)