Opintopäivät 2017

Tervetuloa ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opintopäiville Joensuuhun 8. - 10.8.2017
Tällä sivulla on osallistujia varten opintopäiviä koskevaa käytännön tietoa. Sivua päivitetään pitkin kevättä ja kesää.

Opintopäivien 2017, 2016 ja 2015 esitykset

Ilmoittautuminen
Paikka
Ohjelma
Työpajat
Kävelykierros Joensuussa
Majoitus
Matkatuki
Peruutukset
Ruokailut
Kulkuyhteydet & kartat
Hyödyllistä ja kiinnostavaa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet on lähetetty suomi-opettajat-sähköpostilistan kautta. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.

Paikka

Itä-Suomen yliopisto, Aurora-rakennus, Yliopistokatu 2, Joensuu.

Ohjelma

Tutustu opintopäivien ohjelmaan: Ohjelma (pdf)

Sivun alkuun

Työpajat

Tapio Hokkanen: Työelämän suomi

Työpajassa keskustellaan valmistuvien opiskelijoiden kielellisistä ja kulttuurisista valmiuksista heidän siirtyessään työelämään ja samalla mahdollisesti akateemisen maailman ulkopuolelle. Koetamme hahmottaa yhdessä, millaisia nuo tarpeet voivat olla; millaisin sisällöin, aineistoin ja opetusmenetelmin pystyisimme vastaamaan niihin opintojen eri vaiheissa ja osana eri kursseja; millaisia valmiita aineistoja on jo tarjolla sekä miten voisimme asemapaikoissamme välittää opiskelijoille suomalaisten työyhteisöjen erityispiirteitä. Osallistujat pääsevät vaihtamaan ajatuksiaan ja jakamaan kokemuksiaan olennaisiksi havaitsemistaan työelämän tekstilajeista, kielellisistä ja kulttuurisista taidoista sekä niihin liittyvistä onnistuneista opetusmenetelmistä.

Ilmari Ivaska: Videot opetuksessa – opiskelijat ruudun molemmin puolin

Nykypäivän mediaympäristö käyttää monin tavoin hyväkseen videokuvaa, ja monet opiskelijat ovat tottuneet sekä katsomaan videoluentoja ja muita videoituja opetusmateriaaleja että tuottamaan videoita itse. Tässä työpajassa käsitellään videoihin liittyen kahta aihetta: 1) Miten videoluentoja voisi kätevästi käyttää hyväksi suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa Suomen ulkopuolella niin, että videot toisivat lisäarvoa opetukseen ja helpottaisivat opettajan työtaakkaa ennemmin kuin lisäisivät sitä? 2) Miten liittää opiskelijoiden tuottamat videot osaksi suomen kielen opetusta jo alkeiskursseista alkaen? Työpajan osallistujat pääsevät kuulemaan ajatuksia jo toteutetuista projekteista ja vaihtamaan omia kokemuksiaan hyviksi havaituista toimintatavoista ja käytännön ratkaisuista.

Yrjö Lauranto: Kovaa syntaksia pehmeällä tavalla

Työpajassa käsitellään syntaktisen ajattelun ja argumentoinnin periaatteita käytännön esimerkkien avulla. Käsittelyn keskiössä ovat lausetyypin käsite, lauseiden merkitys ja kielellinen toiminta. Lähestymistapa edustaa funktionaalista kielitiedettä, ja käsiteltävät esimerkit ovat osin suomen kielen opiskelijoiden teksteistä ja puheesta. Työpajassa tehdään paljon harjoituksia ja pohditaan yhdessä funktionaalisen syntaksin perusteita ja sen hyödyntämistä opetuksessa.

Juha Lång: Ruututekstit ja audiovisuaalisen kääntämisen perusteet

Ruututekstitykset ovat yksi luetuimmista suomen kielen muodoista. Ruututekstit ovat äärimmilleen tiivistettyä puhetta, jolla on tiukat ajalliset ja tilalliset rajoitteet. Työpajassa käydään läpi audiovisuaalisen kääntämisen perusasiat: miten ruututekstejä tehdään, ja minkälaisia ovat Suomessa käytössä olevat tekstittämisen käännöskonventiot. Osallistujat saavat käytännön harjoitusten kautta myös omakohtaista kokemusta tekstittämisen haastavuudesta.

Hanna Samola: Kiireinen kustannustoimittaja ja palkintoraatilaisten lukupiiri. Menetelmiä S2-kirjallisuuden opetukseen.

Kirjallisuuden opettaminen S2-opiskelijoille on hauskaa mutta välillä vaativaa. Kursseilla ei aina ole aikaa lukea laajoja teoksia, minkä vuoksi opiskelijat tutustuvat romaanikatkelmiin ja yksittäisiin novelleihin tai runoihin ja lukevat kokonaan korkeintaan muutaman teoksen. Luetusta kirjallisuudesta keskusteleminen on antoisaa, mutta miten keksiä vaihtelevampia tehtävänantoja? Työpajassa kokeillaan yhtä tehtävätyyppiä ja keksitään yhdessä uusia menetelmiä S2-kirjallisuudenopetukseen. Työpajan kuuluu etukäteen luettavaa materiaalia.

Tarja Tanttu: Puhe pulppuamaan: aktivoivia työskentelytapoja puhumiseen rohkaisemiseksi

Työpajassa käsitellään näkökulmia puhumisen opettamiseen eri taitotasoilla oleville opiskelijoille. Työskentelyssä hyödynnetään osallistujien omia, hyviksi kokemia käytäntöjä ja keskustellaan myös puhumisen opettamisen kompastuskivistä, kuten jännittämisestä.

Johanna Vaattovaara: Mitä ja miten opettaa suomen kielen vaihtelusta?

Työpajan tavoitteena on käsitellä konkreettisia keinoja erityisesti puhekielen variaation opettamiseksi. Pajassa tarkastellaan kielellisen vaihtelun opetuksen ja oppimisen lähtökohtia sekä työstetään yhdessä pedagogisia keinoja siihen, kuinka auttaa suomea oppivia kielen variaatiosta kiinni. Yhtenä menetelmänä esitellään tutkivan pedagogiikan mallia, joka on sovellettavissa eri tyyppisiin koulutuskonteksteihin ja oppimistavoitteisiin. Työpaja sopii yhtä hyvin sekä jo kokeneille että tuoreemmille opettajille. Voit valmistautua työpajaan tuomalla mukanasi yhden idean tai hyvän käytänteen, jonka olet havainnut toimivaksi – tai vaikkapa variaation opettamiseen liittyvän kysymyksen yhdessä keskusteltavaksi.

Kävelykierros Joensuussa

Opintopäivien vapaamuotoisempana ohjelmana on tällä kertaa kolme vaihtoehtoista kävelykierrosta, joilla pääsee tutustumaan kauniiseen Joensuuhun hieman tarkemmin. Kävelykierrokselle ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella. Kävelykierros on osallistujille maksuton. Voit osallistua yhteen kävelykierrokseen.

Kierrosten kuvaukset:

Ortodoksisuus: tutustutaan Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoon sekä ortodoksisen seminaarin kirkkoon, jotka ovat tyyliltään hyvin erilaisia. Kävelyä tulee yhteensä n. 15-20 min.

Siltojen kierros: kävellään Joensuun silloilla ja niiden läheisyydessä. Tutustutaan Pielisjoen merkitykseen kaupungin syntyyn, historiaan ja nykypäivään, rakennuksiin ja muistomerkkeihin. Rauhallinen kävelyvauhti.

Taidesuunnistus Penttilänrannassa: tutustutaan kaupungin uuteen taideprojektiin ja rakentamiseen. Vaatii reipasta kävelyä.

Sivun alkuun

Majoitus

Opintopäivien osallistujat voivat majoittua Original Sokos Hotel Vaakunassa.
Hotellin osoite on Torikatu 20, Joensuu.

Hotellista yliopistolle on matkaa n. 1,2 km, rautatieasemalle n. 700 m ja linja-autoasemalle n. 800 m.

Osallistujat kustantavat majoituksen itse. Majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa maksaa 59,50 €/yö/hlö, yhden hengen huoneessa 99 €/yö. Opetushallitus varaa ilmoittautuneille majoituksen 1–2 yöksi, 1 hh tai 2 hh, ajalle 8.–10.8. Majoituksen osallistujat maksavat suoraan hotellille.

OPH ei varaa eikä kustanna ylimääräisiä öitä. Osallistujat voivat tehdä lisävarauksia suoraan hotellin nettisivuilta www.sokoshotels.fi tai myyntipalvelun kautta puhelimitse p. 020 1234 600 (arkisin klo 08-20).

Osallistujat voivat majoittua myös toisaalla. Tällöin OPH ei osallistu järjestelyihin eikä kuluihin.

Tukea majoituskuluihin

Opetushallitus voi myöntää opintopäivien osallistujille tukea majoitukseen. Tukea haetaan ilmoittautumislomakkeella. OPH:n majoitustuki tarkoittaa maksutonta majoitusta kahden hengen huoneessa Original Sokos Hotel Vaakunassa. Majoitustuen myöntämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä.

Huom! Voit halutessasi majoittua yhden hengen huoneessa. OPH:lta voi kuitenkin saada majoitustukea vain sen verran, mitä majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa maksaisi eli 59,50 €/yö. Majoittuessasi yhden hengen huoneessa, maksat erotuksen suoraan hotellille.

Sivun alkuun

Matkatuki

Osallistujat kustantavat matkat itse.

Euroopan ja koko Venäjän ulkopuolella työskentelevät opettajat voivat hakea OPH:sta tukea matkakustannuksiin. Matkatuen suuruus on korkeintaan 500 € ja se maksetaan opintopäivien jälkeen.
Jos osallistut myös OPH:n Suomalaiset modernismit ja kokemuksellisuus -kurssille, hae apurahaa kurssilaisille lähetettävien ohjeiden mukaisesti. Et voi saada apurahaa erikseen sekä opintopäiville että kurssille.

Matkatuen hakulomake (doc)

Palauta lomake 31.7.2017 mennessä postitse tai turvasähköpostilla. Lisätietoja Jenni Mäkitalolta.

Sivun alkuun

Peruutukset

Viimeinen veloitukseton peruutuspäivä on 24.7.2017. Tämän jälkeen peruuttaneilta voidaan veloittaa mahdolliset majoituskulut. Ilmoitathan muutoksista tai peruutuksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Jenni Mäkitalolle.

Ruokailut

Ohjelmaan merkityt kahvit ja illanviettojen tarjoilut ovat ilmoittautuneille kuluttomia. Aamiainen sisältyy majoitushintaan.
Lounaat osallistujat kustantavat itse.

Sivun alkuun

Kulkuyhteydet & kartat

Original Sokos Hotel Vaakuna
Hotellin osoite on Torikatu 20, Joensuu.

Joensuun paikallisliikenne

Taksi Itä-Suomi

VR | juna

Onnibus | bussi

Matkahuolto | bussi

Hyödyllistä ja kiinnostavaa

Linkkejä lisätään kevään aikana

Joensuun kaupunki | Facebookissa

Joensuun kaupungin matkailusivut

Itä-Suomen yliopisto
| Facebookissa

Suomi 100 -hankkeen sivusto

Lisätietoja antavat Leena Kärnä ja Jenni Mäkitalo | Yhteystiedot

Sivun alkuun