Kansainvälisyyttä kaikille logo

Muuta materiaalia aiheesta

Erasmus+ -ohjelman suosituksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja henkilöstön huomioimiseksi:

Recommendations on the inclusion of higher education students and staff with physical, mental or health-related conditions in the Erasmus+ programme (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutinen Eurostudent-selvityksen tuloksista: Kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa opiskelijoiden sosiaalisen taustan eroja

palleroiset

Kansainvälisyyttä kaikille!

Kansainvälistymisen tasa-arvo oli yksi CIMOn (nyk. Opetushallitus) toiminnan painopisteistä vuonna 2016. Vaikka tasa-arvoa on pyritty viime vuosina edistämään, työn tulokset eivät näy vielä tilastoissa. Esimerkiksi tytöt ja naiset ovat yhä yliedustettuja liikkuvuudessa kaikilla koulutusasteilla. Toisaalta liikkuvuus tasa-arvon mittarina ei riitä, sillä vain osa oppilaista ja opiskelijoista lähtee vaihtoon.

Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeessa tarkasteltiin kansainvälisyyden tasa-arvoa erityisesti kotikansainvälistymisen ja asenteiden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • saada kansainvälisyyden tasa-arvo toteutumaan oppilaitoksissa nykyistä paremmin
  • koota ja jakaa oppilaitosten käyttöön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kansainvälisyyden tasa-arvon edistämiseksi
  • vaikuttaa nuorten asenteisiin ja lisätä heidän tietoisuuttaan kansainvälisen osaamisen hyödyllisyydestä.

Parhaimmillaan hankkeen tulokset voivat tukea myös maahanmuuttajien kotoutumista.

Kohderyhmänä olivat toisen asteen oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat. Opiskelijoiden osalta erityisenä huomion kohteena olivat miehet ja ammatillisen koulutuksen miesvaltaiset alat. Hankkeen tulosten toivotaan olevan hyödynnettävissä kaikilla koulutussektoreilla.

Hankkeessa syntyneet työkalut

Kansainvälisyyttä kaikille! -raportti kokoaa yhteen tuloksia hankkeen taustakyselystä sekä oppilaistosten hyvistä käytänteistä kansainvälisyyden tasa-arvon edistämisessä. Lisäksi esitellään päivitetyt suositukset ja vinkkejä oppilaitoksille.Kansainvälisyyttä kaikille! Mitä tarkoittaa kansainvälisyyden tasa-arvo ja miten oppilaitoksissa voidaan edistää sitä? (pdf)

Kansainvälisyyttä kaikille! -diasetti, joka sisältää suosituksia ja toteutusvinkkejä oppilaitoksille, koulutuksen järjestäjille ja muille toimijoille tasa-arvon edistämiseksi. Myös englanninkielinen versio!

Kansainvälisyyttä kaikille! (pptx)

Slideshow in English: Internationalisation for all! (pptx)

Inspiraatiovideot, joissa on oppilaitosten edustajien näkemyksiä kansainvälistymisen tasa-arvosta.

CIMO Videos -Youtube-kanavalla.
Hyviä käytänteitä haastattelujen muodossa

Niina Halonen-Malliarakis / Laajasalon peruskoulu: ”Kaikilla pitää olla mahdollisuuksia kansainvälisiin kohtaamisiin”

Tanja Halttunen / Axxell: ”Kansainvälisyys ei ole mikään ihmeellinen juttu, vaan osa arkea”

Tubettajien videot kansainvälisyyden hyödyistä nuorille.

Arttu Lindeman: Takaisin opinahjoon

Roni Back: Yksi elämäni parhaista päätöksistä

Lue lisää aiheesta

Anne Siltalan tasa-arvon päivän blogikirjoitukset teemasta Kansainvälisyyttä kaille!:

Verkkouutinen 21.9.2016: Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeen työpajassa etsittiin keinoja tasa-arvon edistämiseksi

Aiempi hanke: Kansainvälisyysmahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

CIMO selvitti kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvoa edelliskerran vuonna 2012. Tuolloin tasa-arvoa tarkasteltiin erityisesti liikkuvuuden näkökulmasta. Johtopäätöksenä oli, että vaikka liikkuvuus oli kasvanut huomattavasti kaikilla koulutussektoreilla, ei siihen osallistuminen ollut tasavertaista esimerkiksi sukupuolen, alueen tai sosioekonomisen taustan näkökulmasta.

Selvitysten tuloksena oli joukko suosituksia oppilaitoksille, päättäjille ja CIMOlle johtamisen, viestinnän, tukipalvelujen ja liikkuvuuden hallinnon kehittämiseksi. Oppilaitoksille suunnatut suositukset koottiin Fakta Express -julkaisuun 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Tarkastelussa oli mukana koko koulutuskenttä: yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. CIMOn koulutusohjelmien osalta tarkastelu rajattiin EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja Pohjoismaisiin Nordplus-ohjelmiin.

Hankkeen tuloksia julkaisuissa

Keskeiset tulokset tiivistettynä:

Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Hankkeen selvitysraportit:

Lisätietoja:

Anne Siltala, puh. 029 533 8541, anne.siltala[at]oph.fi