Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa

Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta

Siru Korkala

Raportti CIMOn selvityshankkeesta, jossa selvitettiin sitä, miten kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet näkyvät koulutuksen järjestäjien strategioissa ja miten hyvin käytännön kansainvälinen toiminta on linjassa strategiadokumenttien kanssa.

34 s.

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja -raportit

Julkaisun numero: 1/2016

ISSN: 1798-3630

ISBN: 978-951-805-680-8 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja oppilaitoksen arjessa. Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta. (pdf)