toimialoittain_kadet.jpg

Bild: Satu Haavisto

CIMOs tjänster sektorsvis

Samarbete är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Våra kunder och samarbetspartner i Finland är bland annat:

 • Läroinrättningar från skolor till yrkesläroinrättningar, högskolor och vuxenutbildningscentraler
 • Experter och myndigheter som ansvarar för utbildning
 • Arbetsförvaltningen
 • Företag
 • Myndigheter inom ungdomssektorn
 • Aktörer inom kultursektorn
 • Kommuner och samkommuner
 • Myndigheter inom regionförvaltningen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Organisationer
 • Medierna