Millaisia Erasmus+ -hankkeita on hyväksytty? Voit lukea hakemusten tiivistelmät komission verkkosivulta

Millaisia Nordplus -hankkeita on hyväksytty? Voit lukea hakemusten tiivistelmät Nordplus verkkosivulta

Katso myös

Muualla verkossa

Etusivu

Lue lisää

Erasmus+ for schools -esite

Ohjeita koulujen suunnitelmalliseen kansainvälistymiseen - video

toimialakuva_ylsiv2.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Ideasta toimintaan - näin pääset alkuun

Kansainvälisyys tarjoaa mahdollisuuksia parempaan oppimiseen ja uusien toimintamallien löytämiseen koulutuksessa. Tältä sivulta löydät keinoja, joilla aloittaa kansainvälinen toiminta omassa koulussasi.

Ideoita oman kansainvälisen hankkeen aloittamiseen voit saada aiemmin toteutetuista hankkeista. Kokemuksia koulujen kansainvälisistä hankkeista voit lukea sivuilta.

Millaisia Erasmus+ -hankkeita on hyväksytty? Voit lukea hakemusten tiivistelmät komission

Mistä löydät yhteistyökumppaneita?

Tieto- ja viestintäteknologian antamat mahdollisuudet helpottavat kansainvälisen toiminnan aloittamista ja yhteistyökumppaneiden löytämistä.

Yksi väylä kansainvälisen projektin aloittamiseen on eTwinning-portaali, joka tarjoaa kouluille muun muassa apuvälineitä yhteistyökumppaneiden hakuun ja kansainvälisten projektien suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen. Pohjoismaisia yhteistyökumppaneita löydät Nordplusonline-palvelusta.

Kontaktiseminaarit ja valmistelevat vierailut

Yhteistyökumppaneita hankkeisiin voit löytää myös kontaktiseminaarien kautta. Jos sinulla on yhteistyökumppanit tiedossasi, voit osallistua valmisteleviin vierailuihin:

Sivun oikean palstan Katso myös -kohtaan on koottu lisää kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen liittyviä linkkejä.

Mitä asioita tulee huomioida toiminnon alussa?

Kansainvälistä toimintaa aloitettaessa on tärkeää miettiä, mitä toiminnalla halutaan saavuttaa ja miten tavoitteisiin päästään.

Aloittelevan verkostoitujan muistilista kiteyttää tärkeät aloitusvaiheen asiat.

Eurydice-tietoverkostosta löydät tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta.

Tärkeää informaatiota saat koulutuksista.

Erasmus kouluissa -ohjelma

Jos koulusi ei halua aloittaa omaa projektia, helpon tavan kansainvälistymiseen tarjoaa Erasmus kouluissa. Peruskouluilla, lukioilla, ammatillisilla oppilaitoksilla, päiväkodeilla ja esikouluilla on mahdollisuus kutsua vieraaksi ulkomaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita sekä Eurooppalaisen Vapaaehtoispalvelun (EVS) vapaaehtoisia tuomaan kansainvälisyyttä koulun opetukseen.

Kokemuksia toiminnasta Osallistuja
"Hankkeen koordinaattori muistutti mukana olevia, että projektiin valittavien kurssien tulee olla hankkeemme mukaisia sekä sisällöltään että kustannuksiltaan. Tämän jälkeen jokainen etsi itselleen parhaiten sopivan kurssin, usein miten School Education Gateway-luettelosta. Eri kurssimahdollisuuksista keskusteltiin aineryhmissä, jotta ne hyödyttäisivät mahdollisimman paljon ei pelkästään kurssilaista mutta myös kaikkia kunkin aineryhmän opettajia ja näin ollen koko koulua."Sibelius-lukio, Erasmus+ KA1 -hanke
"The Finnish students were welcoming, they spoke perfect English and were interested and open for discussion.
The teachers had prepared a really warm welcome for me, gave me a tour around the school and were open to answer my questions."
Alzbeta Barankova, tsekkiläinen Erasmus-vaihto-opiskelija Helsingin yliopistossa
”Sain tietoa muiden maiden ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja laatujärjestelmistä ja erilaisista laadunhallinnan menetelmistä. Esittelin Suomen koulutusjärjestelmää useampaankin otteeseen ja jaoin osallistujille myös Opetushallituksen esitteitä sekä Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan suositukset. Keskustelimme niistä ja ne katsottiin ryhmässämme yhdeksi hyväksi käytänteeksi, joka mainitaan ryhmäraportissamme.”Virpi Lyytimäki, kehitysjohtaja, Opintovierailut