toimialakuva_ylsiv3.png

Kuva: Satu Haavisto

Gör internationalisering till en del av vardagen

När man utvecklar och upprätthåller internationell verksamhet är det viktigt att tänka på hur verksamheten ska genomföras under själva projektet och hur man ska garantera att den fortsätter också efter projektet. Guiden för erfarna nätverkare ger råd hur man kan säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Internationella projekt kan påverka skolans vardag och verksamhetskultur på många olika sätt. Den bästa bilden av detta får man genom att regelbundet utvärdera resultaten från den internationella verksamheten och förändringar som har skett i skolans verksamhetskultur. Kvalitetsrekommendationen för internationell verksamhet innehåller mål och kvalitetskriterier för skolornas internationalisering.

Det är också en bra idé att göra skolans internationella verksamhet och resultat synliga för andra. Det finns många sätt och metoder för att sprida information. Länkarna nedan ger dig tips för att komma igång.

I en elektronisk inlärningsmiljö går det enkelt att samarbeta och sprida resultat. Lärare från olika europeiska länder kan nätverka i eTwinning-workshoppar för professionell utveckling som behandlar olika teman.

Erfarenheter Deltagare
"Nuorille tällainen kolmen kuukauden vaihto on aivan uskomaton kokemus ja kaikkien koulujen tulisi tarjota oppilailleen mahdollisuutta lähteä vaihtoon!"Jenni Decandia, språklärare, Ruoveden yhteiskoulu
”Olemme tulleet tietoisemmiksi oman koulujärjestelmämme hyvistä puolista ja olemme oppineet arvostamaan omaa työyhteisöämme. Opetuksen laatu on parantunut mm. uusien metodien myötä sekä esim. Tanskasta saadulla inspiraatiolla, joka konkretisoitui uuden OPS:aan sisällytettyyn teemaopintokurssiin. Uudet metodit ja vanhojen kertaaminen näkyvät toivon mukaan opetuksessamme pitkään."Pietarsaaren lukio, Erasmus+ KA1 -hanke
”Esittelin Suomen koulutusjärjestelmän, joka herätti jälkeenpäin keskustelua sen suoraviivaisuudesta ja yksinkertaisuudesta. Lisäksi keskustelimme useaan otteeseen PISA-tuloksista ja miten niihin tuloksiin on päästy. Koko ryhmä oli hyvin aktiivinen ja olimme yhdessä aamusta iltaan.”Marko Kemppinen, biträdande rektor, studiebesök
"Kansainvälisyyskasvatus ja suvaitsevaisuuden lisääminen ovat edelleen tärkeitä teemoja nuorisoa opetettaessa." Skolan i Europa – Europa i skolan-programmets enkät till lärare som deltagit i programmets fortbildning, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)
”Kurssilla tehdyt harjoitukset ovat siirtyneet suoraan tai sovellettuina tunneilleni.” Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)
”(...)nyt on alkamassa jo toinen eTwinning-projekti. Olen todella innostunut kaikesta kansainvälisestä toiminnasta.” Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)