yleissivistävä_alasivulle_erasmus_kouluissa547x262.png

Bild: Satu Haavisto

Var får du information om skolornas internationella verksamhet?

Skolornas internationella verksamhet har blivit en del av den finländska allmänbildande utbildningens vardag. Varje år reser cirka 3 700 lärare, elever eller annan skolpersonal på en utbytesperiod utomlands eller deltar i internationell verksamhet i sin egen skola. På de här sidorna har vi samlat olika guider och länkar som kan vara till hjälp för att starta, planera och befästa internationell verksamhet i skolan.

Här finns uppgifter om olika informationskanaler och samarbetspartner. Praktiska tips för att starta internationell verksamhet finns på sidan Från idé till handling. Om du redan deltar i internationell verksamhet hittar du material och länkar för att evaluera och utveckla verksamheten på sidan Gör internationalisering till en del av vardagen.

Aktuell information om skolornas internationella möjligheter får du genom att gå med på e-postlistan Comenius. På listan informeras det om aktuellt inom programmen Erasmus+ och Nordplus Junior och där publiceras annonser om partnersökning från utländska skolor. Listan administreras av Utbildningsstyrelsen. Du kan gå med på Comenius-listan via länken nedan eller genom att skicka e-post till Leena Högdahl.

Vid regionförvaltningsverken finns regionala informatörer som ger skolorna information om internationaliseringsmöjligheter.

Vi erbjuder också webbinformation med stöd av Adobe Connect. Informationsmötena och deras datum finns på webbinformationssidan.

Vi deltar också själva gärna i olika evenemang via webben. Om du är intresserad av den här möjligheten, kontakta oss (fornamn.tillnamn@cimo.fi).

Erfarenheter Deltagare
”Just before leaving back Finland, our partner school from Finland contacted me and asked me to come to work to their school for next year. I accepted that, so I'll continue Comenius from the other point of view.”Mari Tuomisto, högskolestuderande, Comenius-lärarassistent
“This was the best course I ever attended for 25 years, especially the pedagogical approach and the perfect match between theory and practice."Karl David Långbacka, lärare, Comenius-fortbildning
"There should absolutely be more Comenius programmes, because being an exchange student is an experience that everyone who is willing to go for it should be able to have."Sara Gyldén,gymnasist, Comenius IPM
"Oma osaamiseni keskustella englanniksi ammatillisista asioista kehittyi paljon vierailun aikana. Pidin erityisesti siitä, että olin ainoana suomalaisena ryhmässä. Mikäli ryhmässä olisi ollut toinen suomalainen, en välttämättä olisi ollut niin aktiivinen kuin mitä nyt olin."Ulla Hietala, utbildningssakkunnig, studiebesök
"Päivä päättyi nauraviin kasvoihin, cowboy-bootsien tallaamien varpaitten kipeyden voivotteluun, pauhaavaan country-musiikkiin ja mietelmiin siitä, miten mahtavaa ja etuoikeutettua on nähdä maailmaa ja tavata erilaisia ihmisiä!"Milja Leinonen, gymnasist, Young ambassador-stipendiat