Allmänbildande utbildning

Utbildninsstyrelsen finansierar och stödjer skolornas internationella verksamhet bland annat genom programmen Erasmus+, Erasmus i skolorna och Nordplus. Du får information av oss om verksamhetsformerna och anvisningar för att ansöka om bidrag.

Om du redan deltar i ett europeiskt projekt, kan du via Utbildningsstyrelsen söka samarbetspartner i övriga europeiska länder. Vi förmedlar information om dina internationaliseringserfarenheter också till andra skolor och aktörer inom utbildningssektorn i Finland.

Verksamhetsformer

Verksamhetsformer inom programmet Erasmus+ är till exempel:

  • Elev- och lärarutbyte
  • Fortbildning för lärare
  • Projektsamarbete

På nätet kan lärarna och eleverna delta i eTwinning-samarbete.

Inom programmet Nordplus som stödjer samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna kan man:

  • Starta samarbetsprojekt mellan klasser
  • Ansöka stöd för elevutbyte och praktik
  • Delta i nordisk fortbildning
  • Undervisa sitt eget ämne vid en skola i ett annat nordiskt eller ett baltiskt land

Inom programmet Erasmus i skolorna kan man få en Erasmus-studerande som är i Finland till sin skola för att liva upp språkundervisningen.

Seminarier och utbildningar

Utbildningsstyrelsen arrangerar varje höst utbildningar för skolor och lärare som har startat ett nytt projekt. Där går man igenom projektadministration och verksamheten inom projekten. Vidare arrangeras slutträffar för projekt och temadagar.

Skolornas internationaliseringsdagar samlar en gång om året ett stort antal deltagare som är intresserade av internationalisering.

Våra regionala informatörer arrangerar flera informationsmöten främst på hösten.

Håll dig uppdaterad!

Aktuell information om internationaliseringsmöjligheter som Utbildningsstyrelsen erbjuder får du genom att gå med på e-postlistorna.

Kontaktinformation

Vi betjänar dig dagligen på nummer 0295 338 652 (kl. 8.00–16.15 ).

Du kan också skicka frågor per e-post till adressen comenius(at)oph.fi eller fornamn.efternamn(at)oph.fi.