Bild: Satu Haavisto

Högskolorna stöder invandrare

De här sidorna innehåller information om verksamhet som bedrivs vid finländska högskolor i syfte att stöda invandrare. En del av denna verksamhet ingår i SIMHE-verksamheten (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland), som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Utbildningsstyrelsens roll är att informera om pågående verksamhet. Från Utbildningsstyrelsen kan finländska högskolor därtill ansöka om licenser för Erasmus+-programmets webbaserade språkkurser för utdelning till flyktingar och asylsökande i Finland samt IIE Scholar Rescue Fund-stipendier för syriska och irakiska forskares undervisnings- och forskningsperioder i Finland.

Stöd från Utbildningsstyrelsen

OLS for Refugees – webbaserad språkundervisning för flyktingar och asylsökande

Erasmus+ -programmets webbaserade språkkurser (Online Linguistic Support, OLS) blev tillgängliga för flyktingar och asylsökande från och med 2016 för en period på tre år. Målsättningen med initiativet OLS for Refugees är att stöda Europeiska unionens medlemsstater i att integrera flyktingar i det europeiska utbildningssystemet. I Finland kan högskolor och yrkesläroanstalter tilldela flyktingar och asylsökande licenser som de ansökt om från Utbildningsstyrelsen.

Denna video ger en bra uppfattning om initiativet och beskriver hur universitet i Namur i Belgien har gått in för att genomföra initiativet i samarbete med frivilliga studerande och lokala organisationer.

Läs mera
Kommissionens Erasmus+ OLS -sidor (en)

Scholar Rescue Fund

Programmet Scholar Rescue Fund, som drivs av det amerikanska institutet Institute for International Education IIE, erbjuder forskare som utsätts för hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en trygg miljö. Finland anslöt sig till programmet år 2016. I Finland stöder programmet i synnerhet syriska och irakiska forskare som är i början av sin akademiska karriär. Tack vare stödet kan de genomgå forsknings- och undervisningsperioder vid finländska högskolor.

Läs mera