Annanstans på nätet

Tidigare vårdagar
På sidorna finns bland annat tidigare föreläsningar

Vårdagarna 2012. Foto: Ilkka Siitari

Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden

Högskolorna och Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen vårdagar för internationella ärenden avsedda för högskolornas personal som arbetar med internationella ärenden. Evenemanget samlar i slutet av våren varje år över 400 deltagare från universitet och yrkeshögskolor.

Vårdagarna ger aktuell information om högskolornas internationella utbildningssamarbete. Programmet består av föreläsningar, sessioner, infomöten och roundtable-diskussionsgrupper.

Dagarna innebär också en möjlighet att nätverka med kolleger från andra högskolor.

Mötesorten och högskolan (eller högskolorna) som ansvarar för de praktiska arrangemangen varierar från år till år.

Vårdagarna 2018

Nästa vårdagar för internationella ärenden arrangeras i Jyväskylä 17-18.5.2018.

Mer information på officiella webbplats

Planeringen av vårdagarna

Arrangörerna samlar på hösten in förslag av högskolorna till tema för nästa vårdagar. Därefter övertas planeringen av arrangörskommittén som består av representanter för CIMO och för den högskola som är årets arrangör. Programmet publiceras i början av året.

Insamlingen av förslag och informationen om vårdagarnas planering sker via CIMOs e-postlistor campo, cimeoni och cimppa.

Mer information om CIMOs e-postlistor