Foto: Merja Pöyhönen / Mukamas

Kultur

Organisationer inom kultursektorn och kreativa branscher kan ansöka om finansiering från EU-program för europeiska samarbetsprojekt och för personalmobilitet inom utbildningen på området.

Verksamhetsformer

Delprogrammet kultur inom EU-programmet Kreativa Europa stöder samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna. Förlag kan ansöka om bidrag för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Programmet stöder även europeiska nätverk och plattformar inom branschen

EU-programmet Ett Europa för medborgarna erbjuder möjligheter för kulturorganisationernas projekt som stöder aktivt medborgarskap.

Också EU-programmet Erasmus+ erbjuder möjligheter för aktörer inom kultursektorn. Erasmus+ för vuxenutbildning stöder utveckling av kultursektorns vuxenutbildning och Erasmus+ för yrkesutbildning utveckling av kulturbranschens yrkesutbildningen med hjälp av europeiska samarbetsprojekt. Programmet ger också experter inom vuxenutbildning och yrkesutbildning möjlighet att utveckla sina kunskaper genom olika perioder utomlands. Högskolor på konst- och kulturområdet kan utnyttja Erasmus+ för högskolor för att utveckla den högre utbildningen inom området genom europeiskt samarbete.

I alla Nordplus-program som är finansierade av Nordiska ministerrådet finns samarbetsmöjligheter för aktörer inom konst- och kultursektorn – institut som erbjuder grundläggande konstundervisning, högskolor, organisationer inom konst- och kultursektorn som sysslar med vuxenutbildning samt andra aktörer i branschen.

Seminarier och utbildningar

CIMOs Kreativa Europa Desk arrangerar infomöten om delprogrammet kultur på olika håll i landet och presenterar programmet också på andra evenemang. När ansökningstiderna närmar sig arrangeras workshoppar i Helsingfors för dem som planerar en ansökan.

De sakkunniga vid CIMOs kontor för Ett Europa för medborgarna presenterar programmet på regionala informationsmöten på olika håll i landet.

Vuxenutbildningsteamet vid CIMO arrangerar evenemang kring programmen Erasmus+ och Nordplus Vuxen. Därtill sköter de regionala vuxenutbildningsinformatörerna den grundläggande informationen och ansökningsrådgivningen på sina områden.

CIMOs enhet för yrkesutbildning arrangerar informationsmöten om ansökningsomgångarna, kontaktseminarier och projektutbildningar inom Erasmus+ för yrkesutbildning.

Håll dig uppdaterad!

  • Prenumerera på nyhetsbrevet för kulturprogrammet inom Kreativa Europa här
  • Gå med på e-postlistan kansalaisnet för Ett Europa för medborgarna här
  • Gå med på aili-listan för vuxenutbildning här
  • Gå med på cami-listan för yrkesutbildning här

Kontaktinformation