Kuva: Satu Haavisto

Foto: Satu Haavisto

Ungdomsverksamhet

Utbildningsstyrelsen finansierar och stöder ungdomars lärande och internationell verksamhet utanför skolan samt ungdomsarbetares utbildning och nätverksbyggande.

Verksamhetsformer

Verksamhetsformer inom Erasmus+ för ungdomsektorn är:

  • utbyte för ungdomar
  • europeiska ungdomsinitiativ
  • Europeisk volontärtjänst EVS
  • strategiska partnerskap
  • utbildning och nätverksbyggande för ungdomsarbetare
  • dialog mellan ungdomar och beslutfattare.

Seminarier och utbildningar

Utbildningsstyrelsen arrangerar inom ramen för programmet Erasmus+ årligen tiotals evenemang i Finland och utomlands för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar.

För alla som är intresserade av ett Erasmus+ ungdomssektorns projekt arrangerar Utbildningsstyrelsen idéworkshoppar där man utvecklar idéer för projekt och gör upp projektansökningar. Det arrangeras också tematiska studiebesök och utbildningar för ungdomsarbetare.

Det erbjuds utbildningar och evenemang för partnersökning för dem som planerar en projektansökan.

För pågående projekt anordnas informationsmöten och projektutbildningar.

Håll dig uppdaterad!

Aktuell information om internationaliseringsmöjligheter får du genom att bli medlem påvåra e-postlistor och genom att följa oss på Facebook.

Kontaktinformation