Kuva: Merja Hannikainen

Foto: Merja Hannikainen

Vuxenutbildning

Utbildinigstyrelsen stödjer internationalisering inom vuxenutbildningen.

Europeiskt och nordiskt-baltiskt samarbete stöds speciellt med hjälp av programmen Erasmus+ och Nordplus Vuxen.

Därtill hjälper vi finländska vuxenutbildningsorganisationer att hitta samarbetspartner, arrangerar utbildning för deltagare i internationella projekt och ger råd om internationaliseringsfrågor åt finländska vuxenutbildare.

CIMO fungerar i nära samarbete med det finländska vuxenutbildningsfältet och dess centralorganisationer.

Verksamhetsformer

Programmet Erasmus+ för vuxenutbildning har följande verksamhetsformer:

  • Projektsamarbete mellan vuxenutbildningsorganisationer
  • Fortbildning och utbyten för vuxenutbildningspersonal

Inom programmet Nordplus Vuxen för Norden och Baltikum kan man

  • Starta nätverks-, utvecklings- eller kartläggningsprojekt inom vuxenutbildningen
  • Bekanta sig med vuxenlärares arbete under studiebesök
  • Genomföra utbyten bland vuxenstuderande
  • Planera kommande samarbete under ett förberedande besök

Programmet Erasmus+ för yrkesutbildning erbjuder aktörer inom yrkesutbildningen för vuxna många möjligheter till europeiskt samarbete.

EU-programmet Ett Europa för medborgarna stödjer bland annat medborgarorganisationers europeiska samarbete och vänortsverksamhet. EU-programmet Kreativa Europa stödjer europeiskt samarbete bland aktörer inom kultur- och museisektorn.

Programmet Nordplus Horisontal stödjer samarbete mellan flera olika utbildningssektorer bland annat för att arrangera projekt, seminarier och workshoppar. Målet med programmet Nordplus Språk och kultur är att öka förståelsen av grannspråk (svenska, norska, danska) med hjälp av projekt, mobilitet och nätverk.

Seminarier och utbildningar

På utbildningar och informationsmöten förmedlar vi internationaliseringserfarenheter och resultat från deltagare i tidigare projekt till andra vuxenutbildare.

På regionala informationsmöten presenteras grundinformation om programmen och prioriterade områden under kommande ansökningsomgångar samt ges råd för att göra upp ansökningarUtbildningsstyrelsens internationalisering vuxenutbildningsteam har i informationen och handledningen stöd av regionala informatörer som betjänar aktörer inom det egna området.

För projekt som beviljats bidrag arrangeras det utbildningar där man går igenom projektadministration och verksamhet tillsammans med europeiska partner. För projektdeltagare anordnas dessutom utbildnings- och diskussionsmöten, där man sätter sig in i ett visst tema och deltagarna kan bilda nätverk med andra aktörer.

CIMO arrangerar i samarbete med nationella programkontor i andra länder kontaktseminarier där man planerar nya europeiska samarbetsprojekt.

Håll dig uppdaterad!

Aktuell information om internationalisering får du på våra e-postlistor och genom att följa nyhetsflödet för vuxenutbildning på webbplatsen Cimo.fi.

Kontaktinformation

Vi betjänar dig per telefon på vardagar. Personalens kontaktuppgifter finns på oph.fi-webbtjänst.

Du kan också kontakta oss per e-post på adressen grundtvig(at)oph.fi eller fornamn.tillnamn(at)oph.fi. Se också sidan Kontakta oss | Erasmus + för vuxenutbildning.

De regionala vuxenutbildningsinformatörerna ger råd i frågor om programmen och arrangerar informationsmöten om Utbildnigsstyrelsens internationella vuxenutbildningsprogram på sitt område.