Kuva: Satu Haavisto

Foto: Satu Haavisto

Yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen stödjer internationalisering inom organisationer som erbjuder yrkesutbildning på grund-, påbyggnads- och fortbildningsnivå bland annat genom att samordna och genomföra olika stipendie- och utbytesprogram. Vi erbjuder även utbildning, information och rådgivning.

Verksamhetsformer

Läroinrättningarna kan ansöka bidrag exempelvis för perioder av inlärning i arbetet utomlands, fortbildnings- och arbetslivsperioder.

Via programmen stöds också olika utvecklingsprojekt inom yrkesutbildningen. I dem kan man tillsammans med utländska partnerorganisationer utveckla till exempel praxis för inlärning i arbetet, läromedel, pedagogiska metoder eller lärarnas och arbetsplatshandledarnas färdigheter.

Aktörer inom yrkesutbildningen kan delta i EU:s Erasmus+ program.

Samarbete med de nordiska och baltiska länderna är möjligt via Nordiska ministerrådets olika Nordplus-program, bland annat Nordplus Junior, Nordplus Språk och Kultur och Nordplus Horisontal.

Yrkesläroinrättningar kan också delta i många av EU:s bilateral program som EU-ICI ECP Programme. Dessa program administreras av Genomförandeorganet för utbildning, kultur och audiovisuella medier (Executive Agency, EACEA) som lyder under Europakommissionen.

Vanligen fungerar en organisation som sökande i programmen. Enskilda personer kan ansöka om finansiering via sin egen organisation, till exempel sin läroinrättning.

Seminarier och utbildningar

Utbildningsstyrelsen arrangerar årligen informationsmöten om ansökan från programmen. För dem som planerar en projektansökan arrangerar vi projektworkshoppar, där man utvecklar idéer för och bearbetar nya projektansökningar och går igenom ansökningsprocessen och ansökningsblanketten.

För pågående program arrangeras utbildningar och olika temaseminarier. För Erasmus+ projekt anordnas årligen sommardagar.

Internationaliseringsdagar för yrkesutbildningen arrangeras varje år. Höstdagarna samlar alltid en stor grupp som är intresserad av internationalisering.

De nationella kontoren för Erasmus+ arrangerar kontaktseminarier i olika länder. På dem ges möjlighet att träffa kolleger från yrkesutbildningen, skapa kontakter och hitta nya samarbetspartner.

Håll dig uppdaterad!

Aktuell information om internationaliseringsmöjligheter som erbjudes inom yrkesutbildning får du genom att gå med på vära e-postlistor.

Kontaktinformation

Se Kontakta oss | Erasmus+ för yrkesutbildning