Allmän information om högskoleutbildning i Kina

Projekt 211

Projekt 211 startades av den kinesiska regeringen 1995 och syftet är att höja statusen för drygt 100 universitet till en internationell nivå.

Det finns över 1 700 institutioner som erbjuder högskoleutbildning i Kina, av dem är cirka 6 procent med i Projekt 211. Dessa universitet inom Projekt 211 utbildar cirka

  • 80 % av alla doktorander
  • 66 % av alla påbyggnadsstuderande
  • 50 % av alla utländska studenter som kommer till Kina och
  • 33 % av alla examensstuderande.

Många centrala statliga laboratorier finns också vid projektuniversiteten. Avsikten är att efter flera års arbete ska dessa cirka 100 universitet ha förbättrat utbildningens kvalitet, den vetenskapliga forskningen och administrationens effektivitet avsevärt. Därtill har de en nyckelposition i att lösa de stora problemen inom strukturen hos landets ekonomi och den sociala utvecklingen.

Projektets mål är att 211-universiteten ska lägga grunden för nationella standarder för hela landets utbildning. Avsikten för vissa universitet är dessutom att uppnå höga internationella standarder, vilket kräver förbättring av de fysiska omständigheterna och satsningar på personalens kompetens och vetenskapliga forskning.
Källa: November, 2009, Chinaeducenter och Wikipedia

Deltagarna i Projekt 211 (pdf)

Projekt 985

Projekt 985 leds av den kinesiska regeringen och syftet är att grunda universitet i världsklass. Projektet startade officiellt den 4 maj 1998 i samband med 100-årsjubileet vid universitet i Peking.

Vid starten deltog 9 universitet i projektet. År 2004 inleddes projektets andra fas och antalet deltagande universitet ökades till närmare 40.
Källa: November, 2009, Chinaeducenter

Deltagarna i Projekt 985 (pdf)

MOE, Ministry of Education

De kinesiska universitet lyder oftast under statens ministerier, landskapens eller städernas myndigheter. Kinas viktigaste universitet lyder under Undervisningsministeriet (Ministry of Education, MOE). Dessa universitet har lite lättare att få finansiering av staten och kan ansöka om befrielse från vissa regler, men på motsvarande sätt är beslutsprocesserna tunga.

List of Regular Institutions of Higher Learning under Ministry of Education (MOE) (pdf)