Eurodesk_tiedotus_2_sivu

Foto: © fotolia.com - Kirill Kedrinski

Eurodesk

Eurodesk är ett europeiskt nätverk till stöd för ungdomar och personer som arbetar med ungdomar i internationaliseringsfrågor.

Utöver centralkontoret i Bryssel som samordnar nätverkets aktiviteter består det av 34 länder och över 1 000 europeiska aktörer på regional och lokal nivå. Kontaktstället för Eurodesk Finland är i Utbildningsstyrelsen.

Eurodesk-tjänsterna består av information, rådgivning, publikationer och utbildning om Europeiska unionens finansieringsmöjligheter inom utbildning, kultur och ungdomsverksamhet.

Eurodesk-nätverket administrerar en bidragsdatabas som är öppen för alla, en ungdomsportal som främjar internationell mobilitet bland unga samt ett intranät som stöder informationsutbyte och europeiska partnerskap bland personer som arbetar med ungdomar.

Finlands Eurodesk-verksamhet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och Europeiska kommissionen som del av EU:s program Erasmus+.