Video

Se videon om Europas ungdomsstrategi (YouTube 4:12 min)

Annanstans på nätet

En flerspråking webbplats för ungdomar

Europeiska Eurodesk webbplatsen

eurodesk-colour_205px

Erasmus+

Eurodesk_tiedotus_kuva_4

Foto: EYP Stock Images

Information och rådgivning

Europeiska ungdomsportalen – en dörr till information om Europa

Europeiska ungdomsportalen innehåller information för unga om de olika delområdena i EU:s ungdomsstrategi. Ungdomsportalen är en pålitlig flerspråkig kanal där unga kan hitta information om europeiska länder. Till exempel sidorna om Finland är nyttiga både för finländska ungdomar som är intresserade av andra länder och för utländska ungdomar som söker information om Finland.

Teman på ungdomsportalen är:

  • Delaktighet i samhället och ungas rättigheter
  • Kultur och kreativitet
  • Volontärverksamhet
  • Möjligheter att påverka och delta i beslutsfattande
  • Utbildning och praktik
  • Jobb och företagande
  • Unga i världen: resor, miljö, säkerhet
  • Hälsa och välbefinnande

Portalen har en rådgivningstjänst dit man kan skicka frågor om europeiska länder. Frågorna besvaras av personer som jobbar med information och rådgivning för ungdomar på olika håll i Europa.

Eurodesk.eu-webbplatsen som ett arbetsredskap

Eurodesk.eu-webbplatsen innehåller information och instrument för personer som arbetar med ungdomar. Europeiska unionen och andra internationella organisationer erbjuder många finansieringsmöjligheter för unga och personer som arbetar med unga. Eurodesk-webbplatsen hjälper till att hitta olika alternativ enkelt och snabbt:

  • I delen Our network kan man hitta på kartan alla Eurodesk-medlemmar och deras kontaktinformation.
  • I delen Programmes hittar du information om aktuella ansökningar för stipendier, praktikplatser, projektfinansiering och utbildning, och också info om olika tävlingar för unga.