Eurodesk_tiedotus_kuva_5

Foto: © iStockphoto.com - clearstockconcepts

Nätverkssamarbete

Eurodesk-verksamheten bygger på ett omfattande samarbete inom ungdomssektorn i såväl Finland som Europa.

Nationellt nätverkssamarbete

Inom Utbildningsstyrelsen samarbetar Eurodesk tätt ihop med Euroguidance och Internationaliseringstjänster för utbildning, ungdoms- och kulturverksamheten. Eurodesk-tjänst samarbetar också med Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti och med regionala och lokala ungdomsinfopunkter. Till samarbetsformerna hör publikationer och material, kampanjer, information och informationsutbyte samt utbildning.

Frågor om internationalisering hör till vardagen för dem som arbetar vid informations- och rådgivningstjänsterna. Eurodesks uppgift är att för sin del stödja ungdomsinformatörerna i att upprätthålla och utveckla sitt professionella kunnande.

Det europeiska Eurodesk-nätverket

Eurodesk är en internationell organisation som består av centralkontoret i Bryssel samt av de nationella koordinatorerna i 34 länder, i Finland CIMO. Till det europeiska nätverket hör dessutom cirka 1 000 regionala och lokala aktörer inom ungdomssektorn i olika länder i Europa. I Finland har nätverket inte officiella medlemmar på den lokala eller regionala nivån p.g.a. att kontaktstället inom Utbildningsstyrelsen erbjuder i alla fall sina tjänster till alla aktörer inom fältet.

Nätverksmedlemmarna stöder varandra genom att svara på frågor om internationell ungdomsmobilitet i olika länder, producera gemensamt material och arrangera europeiska kampanjer och utbildningar. Nätverkets medlemmar träffas två gånger i året.

Organisationens verksamhet samordnas av Eurodesk-centralkontoret i Bryssel och övervakas av en styrelse.

EuroPeers-nätverket

Finlands Eurodesk stöjder det europeiska EuroPeers-nätverket. EuroPeers-informatörer är unga, som har deltagit i EU:s ungdomsprogrammen (Erasmus + Youth in Action och förkommande programmen) och vill genom sin egen exempel uppmuntra andra ungaatt främja internationalisering och ser på världen med öppna ögon.

Idéen för EuroPeers-informatörer föddes i Tyskland. Aktiva informatörer finns inte bara i Tyskland och Finland, men också i Polen, Estland, Österrike, Italien, Slovenien, Bulgarien och Västra Balkan. Nätverket expanderar hela tiden.