right_to_move

Ung EU-medborgare och rätt att röra på sig...!

2013 är Europaåret för medborgarna. Året har som mål att lyfta fram EU-medborgarnas rättigheter ur alldeles vanliga människors perspektiv. Fokus ligger speciellt på EU-medborgarnas rätt att bo, studera och arbeta i ett annat medlemsland. För att informera om dessa rättigheter har det europeisk nätverket Eurodesk för ungdomsinformation skapat kampanjen right2move. Kampanjen pågår samtidigt runt om i Europa.
Vilka rättigheter presenterar right2move?

De mest centrala rättigheterna för EU-medborgare ur ungas synvinkel är:

  • Rätt att röra sig och bo var som helst i EU
  • Rätt till socialförsäkring och hälsovård
  • Frihet att välja sitt eget yrke
  • Rätt till grundläggande utbildning
  • Rätt att studera i ett annat EU-land
  • Rösträtt och rätt att kandidera i Europaparlamentsvalet

Detaljerad information om EU-medborgarnas rättigheter finns bland annat på EU-representationskontorens webbplats:
Europakommissionens representation i Finland

Vem kan delta i kampanjen?

Kampanjen right2move är riktad till unga i åldern 16–30 år som kanske vill studera, arbeta eller delta i medborgarverksamhet i ett annat EU-land inom de närmaste åren. Vilken som helst intresserad organisation kan delta i att informera unga om EU-medborgarnas rättigheter, medräknat offentliga aktörer (t.ex. ungdomsinfopunkter, bibliotek, skolor) och ideella organisationer.

Hur deltar man i kampanjen?

Organisationerna får informera om rättigheterna på det sätt de själva väljer, förutsatt att informationen som sprids inom ramen för kampanjen är korrekt och neutral.

I sin minsta form kan kampanjen vara en uppsatt right2move-affisch och utdelning av material om rättigheter och rörlighet till unga. Som mest omfattande verksamhet kan man organisera en turné till flera skolor där man håller en praktisk lektion om rättigheterna.

Det finns heltäckande anvisningar och material för en lektion, som kan beställas från CIMO. Lektionen (info session) kan gärna hållas exempelvis av en utländsk utbytesstudent, volontär eller praktikant, för materialet är på engelska.

Närmare information och materialbeställning: Hilma Ruokolainen