CIMOs rådgivningstjänster

I frågor om internationalisering kan handledare också kontakta internationella rådgivningsstjänster vid Utbildningsstyrelsen.

Annanstans på nätet

Webbtidskrift

Elinikäinen ohjaus (Livslång vägledning)
Elo - elinkäisen ohjauksen verkkolehti logo

Euroguidance-nätverket

Euroguidance-samarbetspartner

Eurodesk
EURES
Europass
European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Eurydice

Enic-Nari
c
Erkännande av examina
Cedefop
European Training Foundation

Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

EG

Euroguidance Erasmus aloitussivu 480x262

Bild: Satu Haavisto

Euroguidance stöder internationalisering bland professionella handledare

Utbildningsstyrelsen fungerar som nationellt Euroguidance-center för Finland och tillhör det europeiska Euroguidance-nätverket med över 30 partnerländer. Nätverket stöder professionella handledare i frågor kring internationalisering av vägledningsområdet.

Nätverket Euroguidance

  • Stöder europeiskt samarbete och informationsutbyte inom livslång vägledning mellan länderna
  • Informerar handledare om internationell mobilitet samt vägledningsystem och -praxis i andra länder

Euroguidance-tjänster i Finland

Euroguidance-tjänsterna riktar sig till professionella handledare och rådgivare som är verksamma inom undervisnings- samt arbets- och näringsförvaltningen. Euroguidance-tjänsterna är tillgängliga också till dem som jobbar inom ungdomsinformation och -vägledning. På så sätt bidrar Euroguidance-verksamheten till multiprofessionellt och tvärsektoriellt vägledningssamarbete på lokal, regional och nationell nivå. Tjänsterna utgörs av

  • Fortbildning för handledare i frågor kring internationell mobilitet
  • Information om handledning i samband med internationalisering av utbildning och arbetsliv
  • Publikationer och annat material till stöd för handledningen

Euroguidance-verksamhetens samarbetspartner

Euroguidance-verksamheten i Finland finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Europeiska kommissionen som del av EU:s program Erasmus+.

I planeringen av Euroguidance-verksamheten deltar utöver CIMO

En nationell expertgrupp med representanter för de viktigaste samarbetspartnerna stöder utvecklandet av verksamheten.

De europeiska nätverken som hör till våra samarbetspartner stöder med sin verksamhet internationell rörlighet och informationsutbyte inom utbildning och handledning. Samarbetet sker bland annat i form av gemensamma utbildningar och informationsutbyte.