Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänster

I frågor om internationalisering kan handledare också kontakta internationella rådgivningsstjänster vid Utbildningsstyrelsen.

Annanstans på nätet

Euroguidance-nätverkets webbsida

Kontakta Euroguidance-teamet

Kati Heikkinen
kati.heikkinen(at)oph.fi
+358(0)295331648

Mika Launikari
mika.launikari(at)oph.fi
+358(0)295338511

Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

EG

Euroguidance Erasmus aloitussivu 480x262

Bild: Satu Haavisto

Euroguidance stöder internationalisering bland professionella handledare

Utbildningsstyrelsen fungerar som nationellt Euroguidance-center för Finland och tillhör det europeiska Euroguidance-nätverket. Nätverket stöder professionella handledare i frågor kring internationalisering av vägledning.

Euroguidance-verksamheten

  • stöder europeiskt samarbete och informationsutbyte inom livslång vägledning mellan länderna
  • informerar handledare om internationell mobilitet samt vägledningsystem och -praxis i andra länder

Euroguidance-tjänster i Finland

Euroguidance-tjänsterna riktar sig till professionella handledare och rådgivare som är verksamma inom undervisnings- samt arbets- och näringsförvaltningen. Euroguidance-tjänsterna är tillgängliga också till dem som jobbar inom ungdomsinformation och -vägledning. På så sätt bidrar Euroguidance-verksamheten till multiprofessionellt och tvärsektoriellt vägledningssamarbete på lokal, regional och nationell nivå. Tjänsterna utgörs av

  • Fortbildning för handledare i frågor kring internationell mobilitet
  • Information om handledning i samband med internationalisering av utbildning och arbetsliv
  • Publikationer och annat material till stöd för handledningen