Utbildningsstyrelsens rådgivningstjänster

I frågor om internationalisering kan handledare också kontakta internationella rådgivningsstjänster vid Utbildningsstyrelsen.

Anslut dig till Euroguidance-nyhetsbrevet

Anhållan om att få ansluta sig till Euroguidance-nyhetsbrevet skickas via e-post: mika.launikari(at)oph.fi

Kontakta Euroguidance-teamet

Kati Heikkinen
kati.heikkinen(at)oph.fi
+358(0)295331648

Mika Launikari
mika.launikari(at)oph.fi
+358(0)295338511


Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

Information, rådgivning och fortbildning

De viktigaste informationskanalerna för Euroguidance-teamet är Euroguidance-nyhetsbrevet samt webbtjänsterna. Information ingår regelbundet också i tidningen Opinto-ohjaaja.

Euroguidance-nyhetsbrev

Sex-sju gånger årligen skickas Euroguidance-nyhetsbrevet ut med aktuell information om internationalisering av utbildning och arbetsliv avsett för personer som arbetar med studie-, yrkes- och karriärhandledning.

Euroguidance-nyhetsbrevet är avsett för skolornas studiehandledare, för lärare vid enheter för handledarutbildning och för andra experter inom undervisningsförvaltningen samt rådgivare inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Webbplatser

På webbtjänsten Maailmalle.net finns material om ungdomars internationaliseringsmöjligheter under olika skeden i livet. Där finns också detaljerad information om bland annat utbildningssystem, ansökning till läroanstalter, finansiering av studier och studielivet i olika länder. Webbplatsen är också användbar som arbetsredskap inom handledning och rådgivning.

Study in Finland är en engelskspråkig webbplats för CIMOs utländska kunder. Den ger information om bland annat studie- och praktikmöjligheter i Finland.

Euroguidance-nätverkets webbplats ger information om Euroguidance-verksamheten samt de tjänster som Euroguidance-centra erbjuder i de olika länderna.

Fortbildning

Euroguidance-centret erbjuder fortbildning åt läroanstalternas personal för handledning, arbets- och näringsförvaltningens personal för handledning och rådgivning och åt ungdomssektorns handledare.