Annanstans på nätet: publikationer

Kontakta Euroguidance-teamet

Kati Heikkinen
kati.heikkinen(at)oph.fi
+358(0)295331648

Mika Launikari
mika.launikari(at)oph.fi
+358(0)295338511

Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

EG

Publikationer

Euroguidance-centret producerar knappast några publikationer numera, utan informerar sina kunder på webben. Du kan också hitta oss på sociala medier (Euroguidance Suomi på Facebook och @EuroguidanceFI Twitter).

Till vägledare och rådgivare

  • Euroguidance-nätverkets publikationer: Highlights och Insight

Det europeiska Euroguidance-nätverket har samlat ihop sina aktiviteter från 2015 och 2016 inom internationalisering av vägledning i 34 länder. Dessa Highlights-publikationer samt Insight-nyhetsbrev finns på www.euroguidance.eu

  • Multicultural Guidance and Counselling

Boken Multicultural Guidance and Counselling presenterar många olika sätt att utveckla teoribaserade och praktiskt inriktade kunskaper i mångkulturell handledning.