Annanstans på nätet

Maailmalle.net - information om ungas internationaliseringsmöjligheter och studier, praktik och arbete i olika länder.

Study in Finland - studiemöjligheter för utlänningar i Finland

Europeiska komissionen bär inget ansvar för innehållet av dessa webbsidor.

Verktyg för vägledning

Verktyg för vägledning omfattar en mängd material, som presenterar olika alternativ för att skaffa sig internationell erfarenhet och som kan användas vid undervisning och vägledning. Ytterligare material för internationell handledning finns i de andra delarna på dessa Euroguidance-sidor samt ett mer omfattande verktygspaket på de finskspråkiga sidorna.

Upptäck din internationella kompetens!

Materialet bygger på utredningen Piilotettu osaaminen (Dolda kunskaper) som CIMO och Demos Helsinki har gjort för att kartlägga betydelsen av internationell kompetens i en värld stadd i förändring och i framtidens arbetsliv. Materialet har planerats och producerats av studiehandledare Satu Syyrakki och arbetshandledare Miika Kekki.

Upptäck din internationella kompetens (ppt)

Upptäck din internationella kompetens (pdf)

Uppgifter för reflektion

I den här delen finns konkreta presentationer och uppgifter som kan användas vid lektioner för diskussion och reflektion.

Innehållet Material
Examensstudier utomlands -presentationen ger information om de viktigaste sakerna som man bör veta om man funderar på högskolestudier utomlands.

Examensstudier utomlands (ppt)

Vid handledning kan också användas berättelser och bloggar om erfarenheter ungdomar har haft utomlandsErfarenheter från världen