ta_sivut_puutyopoika480x262px.jpg

Bild: Satu Haavisto

Arbetsgivare gagnas av internationellt samarbete

Internationellt samarbete hjälper när arbetslivet globaliseras!

Företagens och arbetslivets verksamhet och aktörer är allt mer internationella. Det behövs allt mer mångsidiga kunskaper på arbetsplatserna.

Internationella praktikanter som företaget tar emot breddar också personalens kompetens och öppnar även nya möjligheter för affärsverksamheten.

”Internationella studerande är modiga, fördomsfria och öppna personligheter”, säger praktikantkoordinator Jouni Takala på yrkeshögskolan Laurea.

Det har en enorm betydelse i en värld där förmåga till förnyelse allt oftare är avgörande för ett företags framgång.

I internationella projekt kan arbetslivet vara med och innovera och utveckla sin egen bransch. Arbetsplatserna kan bekanta sig med branschens tillämpningar och utbildning i andra europeiska länder och skapa nya användbara innovationer tillsammans med utbildningsexperter.

Jukka Naukkarinen, privatföretagare i elbranschen och arbetsplatshandledare, deltog i ett europeiskt expertutbyte arrangerat av Kouvola yrkesinstitut: ”Vi var en grupp med lärare och arbetsplatsutbildare som i en vecka bekantade oss med utbildning och företag inom elbranschen i Tyskland. Det var intressant att besöka ett smart hus där, till exempel att se hur de använder solenergi till el- och vattenuppvärmning.”

Vill du veta mer? Kontakta oss: tyoelama(at)cimo.fi/p>

Andra webbplatser

  • Team Finland-nätverket främjar Finland ute i världen: Finlands ekonomiska yttre relationer, finska företags internationalisering, utländska investeringar till Finland och Finlands landsbild.
  • Helsinki Region Immigrant Employment Council HERIEC sammanför företag och internationella experter. Läs om deras mentorprogram!

”Internationell kompetens kan utnyttjas bättre” CIMOs sakkunniga skriver i tidningen Talouselämä.