Arbetsgivares erfarenheter

Arbetsledarpraktikant Sanna Laulunen (Meyer Turku) studerar för en specialyrkesexamen inom teknik. Våren 2015 var hon läroavtalsstuderande på Meyer Werft-varvet i Tyskland. På videon berättar Sanna vad läroavtalsstudierna gav ur en vuxenstuderandes synvinkel, och rektor för Meyer Turkus skeppsbyggarskola Vesa Eskonen beskriver hur studentutbytet gagnar varvet. (Videons längd: 3:58, på finska)

Pop up-restaurangen Mare Nostrum genomfördes i samarbete mellan finska Ravintola Juuri och spanskaPastisserie Coma på restaurang Perho i januari 2015. Restaurangen var en del av ett Erasmus+-projekt med deltagande restauranger och skolor från Finland, Spanien, Lettland och Italien. (Videons längd: 02:33, på finska)

Läs också nyheten: Ravintola Juuri deltar i Erasmus+-programmets pop up-restaurangprojekt

Vi intervjuade experter på Sitra om nyttan av internationell erfarenhet i det praktiska arbetslivet. De intervjuade är Sylvie Fraboulet-Jussila, Sini Ilmonen och Heikki Sorasahi. (Videons längd: 04:31, på finska)

”Praktikanten blir en av oss”, konstaterar vd Sakari Paananen från företaget Punavuoren puuhevonen. (Videons längd: 02:53, på finska)

”Studenternas nya synsätt är nyttiga för oss”, säger Mikko Heinonen från Viestintätoimisto Alasin. (Videons längd: 02:50, på finska))

Vilken nytta har man i expertarbete av internationell arbetserfarenhet som man skaffat exempelvis under studietiden? Heikki Sorasahi från Sitra berättar. Längd: 02:02, på finska))

Vårdhemmet Tapalankallios chef Mirja Koivisto (Attendo) diskuterar betydelsen av internationella praktikanter och personalens internationella kompetens för arbetsplatsen och organisationen. (Videons längd 2:11, på finska)