Projektfinansiering för personalutveckling

Visste du att du kan utveckla din affärsverksamhet genom att förbättra personalens yrkeskunskaper i en internationell miljö?

Företag och offentliga organisationer kan bekanta sig med god praxis och innovationer inom sin bransch i olika länder samt skapa nya samarbetsnätverk exempelvis genom att vara partner i yrkesläroinrättningars internationella projekt.

Utbildning av busschaufförer med hjälp av simulator

Ingen har nytta av att alla uppfinner samma saker själv om och om igen. Dessutom ser man nya trender och det som är på gång inom den egna branschen på annat håll i världen”, konstaterar Marko Koivumäki från Korsisaari Oy som deltagit i ett europeiskt utvecklingsprojekt.

Transportföretaget Korsisaari Oy deltog som partner i ett europeiskt utvecklingsprojekt, som hade målet att definiera en på EU-nivå officiellt godkänd modell för simulatorbaserad utbildning av busschaufförer. Huvudorganisatör i projektet var det tekniska universitet i Dortmund. Övriga partner var utbildningsexperter och simulatortillverkare från olika håll i Europa.

I partnerskapsprojekten arbetar ett internationellt samarbetsnätverk i regel i några år kring ett gemensamt avtalat tema. Projektet arrangerar träffar och utbyter god praxis samt innovationer inom sin bransch. Arbetslivsrepresentanternas roll som projektpartner fokuserar ofta på att utveckla yrkeskunskaperna inom den egna branschen.

Smarta hus i Tyskland intresserade

Jukka Naukkarinen , privatföretagare inom elbranschen, deltog i ett europeiskt expertmobilitetsprojekt arrangerat av Kouvola yrkesinstitut.”Vi var en grupp med lärare och företagare som i en vecka bekantade oss med utbildning och företag inom elbranschen i Tyskland. Det var intressant att besöka ett smart hus där, till exempel att se hur de använder solenergi till el- och vattenuppvärmning.”

Med bidrag från mobilitetsprojekt inom Erasmus+ kan arbetsplatshandledare och personer som arbetar med kompetensutveckling delta i olika långa personalutbytesperioder i Europa.

Läroavtalsstuderandes utlandsperiod gagnade arbetsgivaren

”Sex av våra anställda avlade en praktikperiod på en eller två månader utomlands som del av sin läroavtalsutbildning för yrkesexamen i försäljning. Perioderna i Tyskland, Norge och Sverige gav företaget konkret nytta och utvidgade deltagarnas yrkeskunskaper enormt”, berättar Annu Karttunen från Caverion. Läroavtalsstudenternas utlandsperioder genomfördes hos företagets syster- och underleverantörsorganisationer.

Läroavtalsutbildning kan kombineras med internationella arbetsperioder exempelvis med stöd från ett Erasmus+-mobilitetsprojekt.

Hur kan jag delta?

Det lönar sig att fråga direkt av läroinrättningar i din region vilka internationella partnerskaps- och utvecklingsprojekt eller mobilitetsprojekt för experter de koordinerar eller planerar.

Projekt finansieras av bland annat EU-programmet Erasmus+ och Nordiska ministerrådets program Nordplus som administreras av CIMO. Om företaget eller den offentliga organisationen själv är villig att koordinera ett sådant projekt, ska ni kontakta CIMO.

För närmare information kontakta: tyoelama@cimo.fi