Program och tjänster via vilka finländska arbetsgivare kan rekrytera utländska studerande som praktikanter:

Finska i Finland/CIMO

Det går att via CIMO erbjuda praktikplatser åt utländska studerande som avlägger examen utanför Finland med finska språket som huvud- eller biämne. Praktiken ger dem möjlighet att få arbetserfarenhet i Finland, lära känna finsk arbetskultur och använda finska i en genuin miljö. Närmare information om programmet och kontakter: Praktikprogrammet Suomea Suomessa

Aarresaari

Ett nätverk för Finlands akademiska rekryteringstjänster. Till nätverket hör karriär- och rekryteringstjänsterna vid universiteten. Nätverket producerar tjänster för arbetsgivare, de egna universiteten, studerande och nyutexaminerade. Praktikplatser förmedlas också till utländska studerande vid finländska universitet. Aarrersaari

ErasmusIntern

En webbplats där företag och organisationer kan publicera lediganslagna praktikplatser och söka praktikanter, och där studerande som vill göra praktik kan lägga in sina profiler, leta efter och ansöka lediga praktikplatser. Erasmusintern

AIESEC

Organisationen är verksam i 126 länder och via den går det att erbjuda såväl praktikplatser som volontärjobb åt nyutexaminerade och också studerande, som kan få t.ex. Erasmus+-stipendium från sin utländska högskola. AIESEC

IAESTE

IAESTE är en internationell praktikorganisation för den tekniska branschen. I Finland sköts koordineringen av studerande. Kontaktperson är Agnès Arcarons agnes.arcarons(at)gmail.com IAESTE

TalentMatch

En finländsk tjänst som hjälper företag och internationella experter att hitta varandra. TalentMatch har en rekryteringstjänst där arbetssökande och arbetsgivare hittar varandra genom nätgrupper och på evenemang. TalentMatch

Me2we

Via den finländska tjänsten kan företag söka internationella experter och få hjälp med rekryteringsprocessen. Företag kan också meddela om projekt som de vill att studerande ska genomföra med hjälp av crowdsourcing.
Me2we

Graduateland

Här kan företag annonsera sina lediga jobb, praktikplatser och program för forskarstuderande för att hitta studerande och utexaminerade. Platserna publiceras så att alla användare ser dem, men tjänsten kan hjälpa till att filtrera fram den bästa kandidaten för ett visst uppdrag.
Graduateland

Drop’pin

Den europeiska arbetsförmedlingen EURES förmedlar också allt fler praktikplatser åt ungdomar. På plattformen Drop’pin som kommissionen administrerar kan också organisationer registrera sig för att erbjuda praktikplatser.Drop'pin

Yrkeshögskolor och yrkesläroinrättningar

Det går också bra att direkt kontakta koordinatorn för internationella ärenden vid regionens yrkeshögskola eller yrkesskola. De kan behöva praktikplatser åt utbytesstuderande som kommer till Finland.