Varför ta en internationell praktikant?

”Internationell kompetens är en resurs och en rikedom”, konstaterar vd Minna Åman-Toivio från Medkit Finland Oy i Uleåborg. Medkit Oy har haft praktikanter via universitetet och yrkeshögskolan.

”Praktikanterna hjälpte oss med en utredning som annars hade varit ett långvarigare projekt för oss. De satte in sig i ett avgränsat uppdrag och gjorde en utredning och sammanfattande rapport över det, vilket hjälper oss att gå vidare.”

Åman-Toivio uppmanar alla företagare att vara fördomsfria och modiga, för samarbetet med internationella studerande gagnar båda parterna.

Personalen har behållning av praktikanter

”Vi vill bidra till att lära ungdomar restaurangkultur och -arbete och upplever att också vår egen personal har behållning av att vi tar emot internationella praktikanter”, säger biträdande restaurangchef Anneli Virtanen från Hotel Kämp.

Internationella praktikanter inom restaurangbranschen har kommit till dem via yrkesinstitut.

”Det betyder att finska yrkesstuderande i sin tur kan åka utomlands på praktik. De tillför sedan i sinom tid nya kunskaper och färdigheter till det finska arbetslivet”, påpekar Virtanen.

Internationalisering förbättrar konkurrenskraften

Globaliseringen gör att allt fler företag möter internationell konkurrens även på hemmamarknaden och internationell verksamhet syns i vardagen för många företag. Internationalisering berör också sådana arbetsgivare som inte har tidigare verksamhet utomlands.

En internationell praktikant bidrar med sin yrkeskunskap och praktiska språkfärdigheter till företaget samt ger personalen möjlighet att arbeta i en mångkulturell miljö. Om företaget deltar i internationella projekt eller har för avsikt att utvidga affärsverksamheten till ett visst land, är en praktikant som känner just den kulturen till stor nytta för företaget.

Praktikanten för sin del får möjlighet att lära sig viktiga arbetslivsfärdigheter, utvecklas till en framtida yrkesperson i branschen och bekantar sig med företagskulturen i Finland. Nyttan är alltså ömsesidig.