pienet_koululaiset_547x262

Bild: Satu Haavisto

Effekterna av Erasmus+-fortbildningsperioder i skolor

EU:s program Erasmus+ finansierar internationell verksamhet, såsom projekt som bidrar till elevers, studerandes och personalens internationella mobilitet. För lärare på daghem och i skolor innebär mobilitet fortbildningsperioder utomlands. I praktiken är det fråga om olika utbildningar samt om att man följer en kollegas arbete eller undervisar i en utländsk samarbetsskola.

Årligen deltar cirka 800 finländska lärare i Erasmus+-fortbildningsperioder. Utgångspunkten för programmet är att fortbildningsprojekten planeras utifrån skolans behov; så gagnar projektet förutom läraren även hela skolan. Fortbildningen ska även ha en koppling till läroplanen samt skolans verksamhetsstrategi och utvecklingen av den.

Internationellt utredningsprojekt om fortbildningens effekter

Finland deltog under 2016 i en utredning, där man kartlade hur väl programmets mål förverkligas i skolornas fortbildningsprojekt och hur verksamhetens effekter syns i skolgemenskapen. Utredningen Impact and Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff koordinerades av den nationella byrån för Erasmus+-programmet i Litauen och även Polen, Tyskland och Estland deltog.

I varje land genomfördes till en början nationella utredningar, och en rapport som jämför och sammanfattar resultaten från de nationella utredningarna ges ut senare under 2017. Utbildningsstyrelsen (fram till 2016 CIMO) har ansvarat för genomförandet av utredningen i Finland.

I utredningen betraktas fortbildningsprojektens effektivitet såväl från lärarnas och rektorernas som elevernas och föräldrarnas perspektiv, vilket knappt gjorts tidigare i Finland. Materialet samlades in via en enkät och intervjuer.

Centrala resultat av utredningen

Finlands nationella resultat som grafik

Finlands nationella resultat i publikationer

Internationella resultat

Impact and Sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility Projects for School Education Staff