tutkselv_se.jpg

Forsknings- och utredningsverksamhet

Vi samlar, producerar och förmedlar information om internationalisering för olika kundgruppers behov samt till stöd för planering och utveckling av internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Vi gör och beställer utredningar över aktuella teman inom internationalisering och deltar i större utredningsprojekt. Ämnen är bland annat internationell mobilitet och dess inverkan, attityder till internationalisering samt ledning av internationell verksamhet och integrering av den till en del av den dagliga verksamheten.

Därtill publicerar vi statistik över internationell studentmobilitet och utlandsperioder bland läroinrättningarnas personal.

Aktuella utredningsprojekt

Effekter av personalens utlandsperioder och annan internationell verksamhet på organisationsnivå vid yrkesläroanstalter

Utredningen granskar hur personalen vid yrkesläroanstalter utvecklat sina internationella färdigheter och hur dessa påverkat organisationens verksamhet.

Mer information om projekt (på finska)

Finländska examensstuderande utomlands

Vårt gemensamma projekt med FPA och Migrationsinstitutet undersöker finländare som studerar för att avlägga examen vid utländska högskolor.

Mer information om prokekt (på finska)

Yrkesutbildningens strategier och praktiska internationaliseringsarbete

Utredning kartlägger hur väl utbildningsarrangörernas strategidokument ligger i linje med yrkesläroinrättningarnas praktiska internationaliseringsarbete.

Mer information om projektet (på finska)

Global Mindedness-enkäten

Global Mindedness-enkäten undersöker hur studerande som åker på en utlandsperiod inom ramen för sina studier förhåller sig till internationella interaktionssituationer och till att möta det annorlunda.

Närmare information om enkäten (på finska)

Utländska examensstuderandes ekonomiska inverkan under studietiden i Finland

Vårt utredningsprojekt med VATT kartlägger utländska studerandes ekonomiska inverkan på Finland.

Närmare information om projektet (på finska)

Publikationsserier

Seriens namn

Vad innehåller den?

Faktaa Express

Aktuella ämnen i kortfattade och snabblästa paket med grundläggande information, vanligaste på finska och på engelska. Prenumerera genom att skicka e-post till adressen express-tilaajat(at)cimo.fi.

Faktaa – Information och statistik (Faktaa – Tietoa ja tilastoja)

Sammanfattning av centralaresultat från utredningar och projekt. Publiceras i tryckt format (på finska) och i pdf-form (på finska och på engelska, ibland också på svenska) på webbplatsen.

Tietoa ja tilastoja-rapporter

Större utredningsrapporter i sin helhet. Publiceras enbart i på finska och i pdf-form på webbplatsen.

Utredningar som görs i samarbete med andra instanser publiceras också i andra än våra egna publikationsserier.

Kontakta oss

Vårt team för forskning och utredningsverksamhet består av:

Ledande sakkunnig Irma Garam

  • Högskoleutbildningens internationalisering
  • tel. 0295 338 549, irma.garam(at)oph.fi

Ledande sakkunnig Siru Korkala

  • Yrkes-, allmänbildande- och vuxenutbildningens samt ungdomssektorns internationalisering
  • tel. 0295 338 610, siru.korkala(at)oph.fi