CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009.

Publikationens syfte är att erbjuda en helhetsbild av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO som främjare av internationalisering inom högskoleutbildningen 2009.

42 s.

Utgivningsär: 2010

ISBN: 978-951-805-277-0 (pdf)

Typ av publikation: Broschyrer

Publikation: CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 2009 (pdf)