CIMOs år 2013

På den internationella vågtoppen. Tema: Arbetslivssamarbetet och identifiering av internationell kompetens. Årsberättelse.

36 s.

ISBN: 978-951-805-616-7 (pdf)

Typ av publikation: Brochyr

Publikation: CIMOs år 2013 (pdf)