Strategi 2020

Strategi 2020. Mot ett genuint vidsynt Finland.

Förändringskrafter, strategiska mål och prioriteringar inom CIMOs verksamhet.

12 s.

Utgivningsår: 2011

ISBN:

978-951-805-452-1 (pdf)

978-951-805-451-4 (e-publikation)

Typ av publikation: Broschyr

Publikation:

Strategi 2020. Mot ett genuint vidsynt Finland. (pdf)

Strategi 2020. Mot ett genuint vidsynt Finland.(e-publikation)