Deltagande gör skillnad! Fakta Express 3/2012

Deltagande gör skillnad! Fakta Express 3/2012

I detta nummer av Fakta express tar vi upp resultatet av enkätundersökningen 2010/2011 i Finland. I publikationen presenteras effekterna av deltagandet i Youth in Action-verksamheten på individ- och organisationsnivå samt de lärandemål som uppnåtts inom projekten. Publikationen innehåller dessutom intervjuer med ungdomar och representanter för organisationer som har deltagit i volontärtjänstgöringen. Intervjuerna användes som komplement till enkätfrågorna. Enkäten genomförs återkommande med jämna mellanrum i de
länder som deltar i denna undersökningsbaserade uppföljning.

6 s.

Utgivningsär: 2012

ISBN: 978-951-805-503-0 (pdf)

Typ av publikation: Utredning

Publikation: Deltagande gör skillnad! Fakta Express 3/2012 (pdf)