Erasmus-praktik - något för dig?

Erasmus-praktik - något för dig?

En studerande kan åka som praktikantutbyte via programmet Erasmus. En utbytesperiod är 3-12 månader. Studerande och praktikanter som deltar i utbytet kan få Erasmus-stipendiumsom täcker en del av de extra kostnader som utbytet orsakar.

Utgivningår: 2010

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Erasmus-praktik - något för dig? (pdf)