Internationell yrkeskunskap - Erasmus+ för yrkesutbildningen


Utgivningsår:
2014

Typ av publikation:
Broschyr

ISBN:
978-951-805-645-7 (tryckt)
978-951-805-646-4 (PDF)

Publikation: Internationell yrkeskunskap - Erasmus+ för yrkesutbildningen (pdf)